ons DNA

Ecofest vzw is in 2004 begonnen met een focus op duurzaamheid binnen de evenementensector. Dit betekent dat wij ruim 15 jaar ervaring hebben. In deze jaren hebben wij naast kennis ook veel praktijkervaring opgedaan. Het team van Ecofest zijn namelijk denkers en doeners. Een fijne combinatie want een duurzame bedrijfsvoering hoeft niet hightech, moeilijk of duur te zijn. Met eenvoudige ingrepen kan jij jouw beleid een ecologische én economische toekomst tegemoet leiden. 
Meer organiseren met minder (grondstoffen, energie, …). 

ons netwerk

Het netwerk van Ecofest is zeer uitgebreid, van evenementen tot overheidsinstellingen en internationale contacten. Hiermee willen wij kennis uit het werkveld blijven delen. Zo besparen wij op jouw werkingskosten en helpen mee aan een duurzamere manier van organiseren.

Zie pagina ‘projecten‘ voor ons netwerk binnen (event)organisaties en instellingen waar wij o.a. workshops hebben gegeven en duurzame maatregelen hebben uitgewerkt. De internationale contacten hebben wij opgedaan door veelvuldig onderzoek naar innovatie en o.a. een studie voor OVAM naar de werking rondom herbruikbaar vaatwerk.

onze visie

Organisaties die meer bereiken met minder! Ecofest vzw wilt aan een groenere wereld hebben bijgedragen door volledig zero waste en milieuvriendelijke organisaties mogelijk te maken. Dit doen wij door mee te helpen aan grootschalige gedragsverandering met betrekking tot milieu en grondstoffen.

onze missie

Ecofest vzw wilt zijn visie realiseren door het opdoen en delen van kennis. Kennis over materialenbeheer, het verminderen van energieverbruik, innovatieve low-tech oplossingen op oude problemen. Kortom: hoe breng je méér teweeg met minder? Het delen van kennis wordt gedaan d.m.v. werkbare tips en tricks die organisaties makkelijk aan de slag laten gaan met duurzaamheid. Wij zijn een organisatie van denkers en doeners.

onze sociale partner

Onze sociale partner is Faja Lobi vzw. De Gentenaar Jurgen Heytens is in 2012 een herbebossingsproject opgestart in Congo. Intussen werken er 580 lokale werknemers en is er al 2700ha bos aangeplant. Verder helpt de organisatie met de planning en financiering van noodzakelijke infrastructuur en biedt studiefinanciering aan de lokale jeugd. 

Als Ecofest zijn wij trots dat wij dit fantastische project kunnen steunen. Dit doen we door het compenseren van onze CO2-uitstoot en het opzetten van samenwerkingen tussen onze partners en Faja Lobi. Wil jij Faja Lobi ook helpen?

Plant hier ook een boom bij Jurgen!