ADVIES, BEGELEIDING, QUALITY CONTROL

 • Samen naar Zero Waste Management, via onze skills en tools
  • Rekentool kosten en opbrengsten hardcups
  • Inplantingsplan vuilnisinfrastructuur
  • Draaiboek afvalbeheer
 • Terreinwerk met focus op efficiënt afvalbeheer en correct sorteren
 • Evaluaties (ecoscan, milieuchecklist)

SLIM AFVALBEHEER

 • Samen met de organisator wegwerp vermijden
 • Aanspreekpunt afvalophaler
 • Eigen ecoteam
 • Briefen standhouders en medewerkers
 • Quality control op sorteren
 • Sweepen van terrein en omgeving

KENNISDELING

 • Studies en haalbaarheidsanalyses
 • Workshops voor sectorfederaties, onderwijsinstellingen, overheden
 • Focus op: praktische organisatie, nieuwe trends, wetgeving, kosten, milieukennis
 • Wij hebben zowel pure milieukennis als organisationele skills
  (via onze talrijke projecten “op het terrein”).