Via de Ecofest-checklist geven we gericht advies over afvalverwerking, het reduceren van de CO2-uitstoot, energiebeheersing en andere mogelijkheden om (milieu)winst te behalen. Ook de optimalisering van personeelsinzet en keuzeadvies voor de juiste onderaannemer behoren hiertoe. 

Een diagnose op locatie (kantoor, gebouw of evenemententerrein) en aanbevelingen met behulp van een ‘impact for effort’ ranking nadien geven een start voor verdere maatregelen en initiatieven.