Met Ecofest passen we in elk advies en maatregel het 4E – model toe. Door systematisch elke E goed te integreren, wordt het makkelijker om het gedrag van de bezoeker in de goede richting te duwen. De 4 E’s zijn als volgt: EnableEncourageExemplify en Engage.

Hoe werkt Ecofest hiermee? 

1. Enable (maak mogelijk)
Enable staat voor het mogelijk maken van duurzame keuzes, het faciliteren van deze keuzes. Je moet ervoor zorgen dat het maken van deze keuzes beschikbaar, eenvoudig en vanzelfsprekend zijn. De medewerker of bezoeker moet een mogelijkheid krijgen om voor een groener initiatief te kiezen, zonder dat dit meer inspanning vraagt.
Denk aan: 
– genoeg afvalstations ter beschikking,
– het gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer d.m.v. vergoedingen
– het gemakkelijk kunnen kiezen voor een refurbished laptop.

 2. Encourage (moedig aan)

Encourage houdt het aanmoedigen van duurzaam gedrag in. Ook geldt het omgekeerde, namelijk het ontmoedigen van niet duurzame keuzes. Met het belonen van positieve duurzame acties van de medewerkers en bezoekers is het mogelijk hun gedrag te veranderen. Denk hierbij aan:
–  het aanmoedigen van openbaar vervoer of met de fiets naar het werk d.m.v. hogere vergoedingen.
– het belonen van een juiste rijstijl om brandstofverbruik te doen dalen.

3. Engage (betrek)

Met name het groepseffect. Groepsmatige stimuli hebben een groter effect op gedrag dan individuele acties. Laat de medewerker en bezoeker het gevoel krijgen dat zij deel uitmaken van de organisatie, en met voorkeur de duurzame initiatieven. Dit kan je doen door middel van:
– het houden van maandelijkse lunch
– een bijbehorende workshop, bijv. over de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie en wat de medewerker zelf kan doen
– het houden van een wedstrijd tussen collega’s: ‘Wie fietst het vaakst naar het werk?’ 

4. Exemplify (het goede voorbeeld geven)

Als organisatie sta je in contact met vele externe partners (leveranciers, klanten, overheden, etc.). Het is dan aan jou om het goede voorbeeld te geven en deze hele keten te beïnvloeden. Je representeert duurzaam gedrag en je promoot dit bij jouw partners. Dit kan je doen door middel van:
– enkel digitale facturen bezorgen en ontvangen,
– afspraken plannen op een plek die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer,
– en nog vele andere zaken.