Update studie drink – en eetgerei op evenementen

Deze Ecofest studie bestaat uit 3 delen: een nieuwe levenscyclusanalyse, quickscan milieuscore plastic bekers/flesjes en een toolkit over herbruikbare bekers. | 2020

update-studie-drink-eetgerei-evenementen